Cursusinformatie
De instructie Trainer-Trainer is een praktisch ingerichte instructie. Deze is bedoeld voor instructeurs THV en of oefenleiders. Hierin komen de inzet van de ram, knip-, spreid en diverse inzetmogelijkheden aan bod.
Dit is een dagopleiding. Op deze dag wordt gewerkt van een standaard situatie naar een extreem ongeval.

De cursist volgt deze dag vijf oefenscenario’s. Bij de laatste drie oefeningen is het voertuig gedeformeerd, waardoor de cursist leert omgaan met spanning in het materiaal.

Deze instructie kan ook op maat gemaakt worden. De leerdoelen worden aangeleverd en in overleg wordt hier een instructie voor geschreven.

pagina 2 trainer trainer SDIS 86

pagina bedrijfsauto 1
Bedrijfsauto’s in de vorm van een bus of transporter zijn tegenwoordig een normaal beeld op onze wegen. Bedrijven maar ook ZZP’s maken veel gebruik van dit transportmiddel. De bussen zijn in drie typen te onderscheiden; een bus alleen voor goederenvervoer, een bus voor personenvervoer en een combinatie van beide. Een dubbele cabine combineert ruimte voor meer personen en een laadruimte.

De constructie van deze voertuigen is verschillend ten opzichte van de personenauto en de vrachtauto, hoewel er ook weer raakvlakken zijn. Kijken we naar bevrijdingstechnieken dan zien we de overeenkomsten. De constructie is compact en stevig en voorzien van schuifdeuren. De werking en plaatsing van deze deuren zijn anders dan die van personenvoertuigen.

Rifra-Instructions biedt hiervoor een instructie aan, die bestaat uit een deel Theorie en Praktijk. In de Theorie wordt ingegaan op de constructie en de aanwezige veiligheidsmiddelen. Het praktische deel zal hoofdzakelijk bestaan uit het oefenen in het snel en efficiënt inzetten van gereedschappen. Alle nodige vaardigheden komen in deze cursus uitgebreid aan bod


pagina bedrijfsauto 2

Vrachtwagens zijn gewoonweg niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Door vraag en aanbod zijn er steeds meer vrachtwagens onderweg van A naar B.

Regelmatig vindt er een ongeval plaats, waarbij een vrachtwagen betrokken is. Van de Brandweer wordt dan een efficiënt en snel optreden gevraagd.
De ongevallen, waarbij de chauffeur bekneld zit in zijn cabine, zijn meestal ongevallen, die wij betitelen als een Hoog Energetisch Trauma (HET). Snel handelen is dus een noodzaak.

Net als bij personenauto-industrie zijn er ook bij vrachtwagens constructieveranderingen doorgevoerd. Deze veranderingen zijn vooral terug te zien bij het vervaardigen van de cabine.
Vanuit ongevallen wordt steeds weer gekeken, hoe de cabine veiliger gemaakt kan worden voor chauffeur en bijrijder.
Deze veranderingen vragen om een andere kijk op de technische hulpverlening bij vrachtwagens.

Rifra-instructions heeft zich verdiept in bovenstaand probleem. Zij biedt een cursus aan, die bestaat uit een deel Theorie en een deel Praktijk. In de Theorie wordt er gekeken naar de constructie van de vrachtwagen met cabine. Zij laat door middel van video en foto zien, hoe men gebruik kan maken van bepaalde onderdelen van de vrachtwagen om tot een snelle bevrijding van inzittenden te komen.

Bij het praktisch oefenen maakt Rifra gebruik van een eigen container met daarin een chassis van een vrachtwagen. Hierop kunnen 2 cabines geplaatst worden, zodat er met een groep van maximaal 20 personen geoefend kan worden. Rifra komt met deze container op de gewenste locatie, zelfs op de eigen oefenavond. Er wordt intensief ingezet op stabilisatieoefeningen en knip- en spreidtechnieken, met doel het zo realistisch mogelijk nabootsen van een ongeval.

Indien gewenst kan Rifra helpen met het aankopen en afleveren van cabines op locatie, dankzij goede afspraken met de leverancier.

Pagina Vracht Cu info

Met Dank aan Miché Media krijgen we een indruk hoe zo'n instructie kan verlopen.

Bekijk de video op Youtube
Het redden met kettingen is een van de oudste methoden die wij kennen binnen de technische hulpverlening, bij ongevallen op de weg. Zelfs in de KR 7begindagen van technische reddingsoperaties met hydraulische redgereedschappen werden mensen die vastzaten of opgesloten met kettingen bevrijd. Door het steeds krachtiger worden van de redgereedschappen werd dit echter minder belangrijk.

De Zweedse brandweerman Jimmy Saftstromm ontwikkelde rond de millenniumwisseling een nieuwe kijk op het redden met kettingen. Hij verbeterde de oud en bekende OSLO-methode. In deze methode werd een van de kettingen aan het stuur vastgemaakt. Door constructieverandering van het stuur, dat nu verstelbaar is, was dit niet meer verantwoord. Tijdens het trekken werd het stuur losgetrokken en schoot weg. Jimmy gebruikte de A- en C -stijlen als vast punt. Deze nieuwe kijk gaf het redden met kettingen opnieuw een tijdsvoordeel ten opzichte van het gebruik van hydraulische cilinders. De testen door de Zweedse brandweer, in samenwerking met de ambulancediensten, lieten zien, dat kettingredding meer dan 15% sneller was dan de hydraulische methode. Dit wil niet zeggen, dat we onze redgereedschappen niet meer nodig hebben. Samen met de kettingen is er een methode ontstaan, die in sommige gevallen een uitkomst kan bieden voor een snelle bevrijding.
Deze manier van werken is toepasbaar bij zowel personenvoertuigen als vrachtwagensRKR 9.

Wat is er nodig om deze methode goed te kunnen uitvoeren?
Allereerst is het een vereiste, dat de juiste type kettingen worden gebruikt. Daarnaast moet het personeel goed geschoold zijn om deze methode uit te kunnen voeren.

Weber Rescue heeft deze methode in 2014 voor het eerst getoond op de Rescue Days.
In 2013 heb ik, via Weber, een instructie gevolgd van Jimmy Saftstromn en Martin Fuchs op het gebied van het redden met kettingen. In deze 2-daagse instructie hebben we verschillende opties behandeld voor frontale- en zijwaartse aanrijdingen. Vanaf 2014 tot op heden hou ik me, als instructeur en begeleider, bezig met de ontwikkeling van deze redmethode.

Rifra Instructions biedt voor deze methode een theoretisch en praktische cursus aan.

In de Theorie wordt door middel van video en foto’s getoond, hoe met deze methode wordt omgegaan.
Het praktische deel zal hoofdzakelijk bestaan uit het oefenen in het snel en efficiënt inzetten van kettingen en gereedschappen. Alle nodige vaardigheden komen in deze cursus uitgebreid aan bod.
Om het effect van deze manier van redden te laten zien en ervaren, moeten de voertuigen gedeformeerd zijn.


fotoalbum KettingreddingPagina Pers Cu infoDe moderne personenvoertuigen zijn dusdanig veranderd in de constructie, dat het daadwerkelijk klemzitten van personen minder vaak voorkomt, dan bij voertuigen uit de jaren 90 of daarvoor. Met een vergelijking van de Crashtesten van toen en nu is gebleken, dat de voertuigen sterker en harder zijn geworden. Deze constructieverandering vraagt van de Brandweer een ander kijk op de hulpverlening

Ook de vraag aan de Brandweer om bij een ongeval te assisteren is minder geworden. Het huidige beleid van de Ambulancedienst is namelijk zo, dat wanneer personen zelf uit kunnen stappen, dit ook mogen doen. Alleen als er een duidelijke indicatie is, dat er rug- en /of nekletsel te verwachten is, zal de ambulancezorg anders zijn en zal de Brandweer worden op geroepen om hulp te bieden.

Dat de voertuigen sterker en harder zijn geworden, wil niet zeggen, dat de kans op (inwendig) letsel is afgenomen. Juist hierdoor verstaat een vertekend beeld: daar waar de krachten voorheen door het voertuig werden opgenomen, worden deze krachten nu doorgeleid naar de zwakste schakel: de Mens.

Zo kan het vóórkomen, dat het slachtoffer zwaar letsel heeft en direct uit het voertuig verwijderd moet worden. De Brandweer zal dan snel en efficiënt moeten optreden om het voertuig te openen en de ambulancedienst kundig terzijde te staan.

Rifra-Instructions biedt hiervoor een instructie aan, die bestaat uit een deel Theorie en Praktijk.

In de Theorie wordt door middel van video en foto getoond, hoe de voertuigen veranderd zijn. Ook laat Rifra met behulp van video's zien, wat er bedoeld wordt met "efficiënt redden".

Het praktische deel zal hoofdzakelijk bestaan uit het oefenen in het snel en efficiënt inzetten van gereedschappen. Alle nodige vaardigheden komen in deze cursus uitgebreid aan bod.

 Rifra logo klein transparant

De discussie over de klimaatverandering en het terugdringen van de CO 2 uitstoot zal u niet ontgaan zijn. Steeds meer autofabrikanten, van zowel personenauto's als vrachtwagens, brengen voertuigen op de markt met een alternatieve brandstof of aandrijving.

Er wordt volledig ingezet op elektrische en Hybride voertuigen als het gaat om alternatieve aandrijving.
Als men kijkt naar alternatieve brandstoffen, zien we dat de fabrikanten gebruik maken van gas, zoals CNG en LNG. Dit is aardgas in gasvormige en/of vloeibare toestand. Een wat specialer vorm is waterstof. Waterstof en een brandstofcel maken het mogelijk, dat een voertuig elektrisch kan rijden.

Rifra-Instructions biedt voor het optreden bij bovengenoemde een instructie aan, waarin wordt ingegaan op de verschillende vormen van energie en brandstoffen.
Zij laat zien wat de verschillen zijn in deze voertuigen en hoe men veilig kan optreden bij een ongeval of brand. Door een Look & Feel sessie kunnen de kandidaten met behulp van het Crash Recovery System de meegebrachte voertuigen verkennen.

Pagina Alternatief Cu Info

 

 

Cursusinformatie

Rifra Instruction en Weber Rescue

weber rescue rifra instructions links

Een gouden combinatie


Lees verder weber test

Contact informatie

Ons adres:
Toscalaan 32
3438 CW Nieuwegein
U kunt ons bereiken via:
Tel: +31 (0)6 51 82 62 09
of via het contactformulier
knowledge is only powerfull when you share it

Laatste Fotoalbums

Ketting Redding

Ketting Redding Ketting Redding Ketting Redding Ketting Redding

Kettingset voor Brandweer Rotterdam

Kettingset voor Brandweer Rotterdam Kettingset voor Brandweer Rotterdam Kettingset voor Brandweer Rotterdam Kettingset voor Brandweer Rotterdam

Over Rifra Instructions

Rifra Instructions is vanaf 2007 actief op het gebied van de technische hulpverlening bij ongevallen met voertuigen.

Ons bedrijf werkt vanuit Nieuwegein door heel Nederland en daar buiten, als het gaat om scholing van onder andere brandweerpersoneel. Rifra Instructions staat onder leiding van Frans van Maurik. Vanaf 1986 is Frans van Maurik werkzaam bij de Brandweer Utrecht, nu Veiligheidsregio Utrecht.


2020 over rifra 

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.